Blog

 

COVID-19 Nowe zasady lotniczych przewozów pasażerskich

źrodło: pixabay

31-05-2020

Rozporządzeniem z dnia 29 maja 2020 roku Rada Ministrów wprowadziła szereg ograniczeń i nakazów związanych z epidemią koronawirusa. Akt ten w swojej treści zawiera również regulacje związane z przewozem lotniczym. Przyjrzyjmy się zatem jakie rozwiązania w tym zakresie zaproponował nasz ustawodawca.

 

 

Obowiązki związane z dezynfekcją

W pierwszej kolejności wskazać należy, że na przewoźniku lotniczym spoczywa szereg obowiązków związanych z dezynfekcją. Po pierwsze przewoźnik lotniczy zobowiązany został do zapewnienia odpowiednich płynów do dezynfekcji na pokładzie statku powietrznego. Dodatkowo od przewoźnika wymaga się czyszczenia powierzchni statku powietrznego, z którymi pasażer miał styczność po każdym odcinku lotu
z pasażerami. Przewoźnik ma również obowiązek dezynfekcji statku powietrznego zgodnie z poniższymi zasadami:
a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
c) po każdej operacji lotniczej wykonywanej z lotniska określonego w załączniku do dyrektywy bezpieczeństwa wydawanej przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).

Obowiązki lokalizacyjne

 

Poza powyższymi, ustawodawca wprowadził rozwiązania, które mają pomóc w ewentualnym zlokalizowaniu pasażera. W przypadku gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, personel pokładowy przewoźnika powinien przekazać pasażerom formularze kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych do wypełnienia oraz po ich uzupełnieniu odebrać je. Karty te są następnie przekazywane osobie wyznaczonej przez zarządzającego lotniskiem, który to z kolei przekazuje je wojewodzie celem wprowadzenia ich do odpowiedniego systemu.

Ograniczenie ilości pasażerów

 

Bez wątpienia najbardziej dolegliwym zarówno dla przewoźników jak i samych pasażerów (z punktu widzenia chociażby potencjalnej ceny biletu) są ograniczenia związane z dopuszczalną ilością osób na pokładzie statku powietrznego. Zgodnie z treścią rozporządzenia, danym statkiem
powietrznym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej pasażerów niż wynosi połowa maksymalnej liczby miejsc przeznaczonych dla pasażerów określonej w dokumentacji technicznej statku powietrznego. Oznacza to, że przykładowo gdy lot jest obsługiwany przez popularny wśród przewoźników lotniczych model samolotu Boeing 737 mogący pomieścić na pokładzie około 200 pasażerów to będzie mógł ich zabrać tylko około 100 co stanowi dużą różnicę.

Pozostałe ograniczenia

 

Poza powyższymi, wspomniane rozporządzenie wprowadza także zakaz przemieszczania się statkiem powietrznym pasażera:
1) którego temperatura ciała jest równa albo przekracza 38°C;
2) który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez przewoźnika
lotniczego;
3) który nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Dodać jedynie należy, że zgodnie z treścią rozporządzenia do odwołania obowiązuje obowiązek zakrywania ust i nosa na statkach powietrznych i to w przy pomocy maseczki. Z obowiązku tego zwolnieni są jedynie członkowie personelu lotniczego, którzy przebywają w kokpicie.