Przedsiębiorcy

Kancelaria Prawna „Aerolex” świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców. W ramach specjalizacji Kancelaria oferuje między innymi:

 

 • pomoc w zakresie bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstwa,

 • sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych ustnych oraz pisemnych dotyczących bieżących spraw,

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (np. statutów, regulaminów, sprawozdań, uchwał, zarządzeń),

 • weryfikacja oraz opiniowanie umów,

 • prowadzenie spraw sądowych we wszystkich instancjach oraz w postępowaniu egzekucyjnym,

 • prowadzenie spraw przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,

 • udział w negocjacjach handlowych,

 • windykację wierzytelności oraz bieżący monitoring płatności,

 • przygotowanie dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego lub CEiDG

 • usługi w zakresie audytu prawnego

 • dyżur prawnika w siedzibie przedsiębiorstwa oraz dostęp do akt sprawy drogą elektroniczną.

 • preferencyjne programy pomocy prawnej dla START-UPów,